Program Keseluruhan

Berita dan aktiviti | Persidangan | Penerbitan

Matlamat Utama

Melindungi Biodiversiti dan Ekosistem Sabah yang terancam dan bernilai.

Tujuan Program

Pendekatan pemuliharaan biodiversiti dan ekosistem yang komprehensif dan mapan dapat diwujudkan.

Tujuan ini dijangka akan dapat dicapai pada penghujung program ini (5 tahun dari Januari 2002 hingga Januari 2007) dan pencapaian matlamat utama ini akan dinilai melalui penerbitan laporan-laporan sepanjang program yang dilaksanakan dan dicapai.

Urusetia

Urusetia BBEC adalah Universiti Malaysia Sabah dan Unit Sains dan Teknologi, Jabatan Ketua Menteri.

 


Laman web ini lebih baik dilayari dengan resolusi 800 x 600
© Hakcipta terpelihara 2003 oleh Unit Sains & Teknologi.