Mengenai Kami

BBEC | JICA |Programme Design | Executive Summary

Apakah BBEC?

Bornean Biodiversity and Ecosystems Conservation (BBEC) ialah program untuk mewujudkan pendekatan yang mapan untuk memelihara biodiversiti dan eko-sistem yang amat bernilai di Negeri Sabah yang terancam.

BBEC adalah program 5 tahun yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri Sabah dan Universiti Malaysia Sabah serta dibantu oleh JICA (Japan International Cooperation Agency).

BBEC menggunakan pendekatan yang berunsurkan integrasi yang merangkumi 4 bidang yang berkaitan dengan konservasi:

 • Penyelidikan dan Pendidikan
 • Pengurusan Taman
 • Pengurusan Habitat
 • Kesedaran Awam

  - Untuk maklumat lebih lanjut sila rujuk temuramah di radio mengenai BBEC radio interview on BBEC

 


Apakah JICA?

 • Penasihat untuk merancang, melaksana, memantau dan mengurus
 • Latihan untuk kakitangan dari agensi pelaksana
 • Sumbangan peralatan
 • Pembangunan kemudahan
 • Kos Operasi

Untuk keterangan lebih lanjut, sila kunjungi laman web http:www.jica.go.jp atau laman web ibupejabat JICA Malaysia http://www.jica.org.my

   

 


Laman web ini lebih baik dilayari dengan resolusi 800 x 600
© Hakcipta terpelihara 2003 oleh Unit Sains & Teknologi.