Latarbelakang

 

SUDUT BIOLOGI

Malaysia adalah salah satu dari 12 kawasan mega-biodiversiti di dunia di mana ianya dikenali dengan kekayaan spesis dan ekosistem yang pelbagai. Lebih dari 15,000 tumbuhan bunga telah didapati, 1,500 binatang vertebrata dan 150,000 haiwan inverterbrata boleh didapati di seluruh Malaysia. Walaupun jumlah bilangan tumbuhan dan spesis haiwan vertebrata darat adalah tidak seberapa banyak seperti di 4 buah negara lain di Asia Timur, namun Malaysia mempunyai bilangan yang terbanyak dari segi jumlah spesis per kilometer persegi. (Rajah 1.1).

Kekayaan kepelabgaian spesis ini adalah sumber yang penting untuk pembangunan Malaysia dan juga untuk seluruh dunia amnya sebagai tabiat semulajadi manusia, di mana bilangan tumbuh-tumbuhan dan vertebrata yang terancam di Malaysia per kilometer persegi adalah tertinggi berbanding 4 buah negara lain kecuali burung. Peningkatan kawasan yang dilindungi adalah kecil di Malaysia tetapi penurunan habitat perhutanan adalah besar berbanding dengan negara-negara Asian yang lain.

Malaysia terdiri daripada Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Kekayaan spesis per kilometer persegi di Malaysia Timur (1.2/1000 km persegi, mamalia darat) adalah tinggi daripada purata keseluruhan Malaysia (0.87/1000 km persegi). Kekayaan biodiversiti Malaysia terdiri daripada habitat yang pelbagai, terutamanya oleh hutan hujan tropika. Terdapat deretan hutan di Malaysia termasuk Sabah, di mana ianya bersamaan dengan hutan hujan tropika di Jepun. Tetapi hutan tersebut telah berkuarangan sebanyak 63% dari tanah persekutuan oleh perubahan penggunaan tanah.

Rajah 1.1:
Kekayaan spesis dan tumbuhan serta vertebrata tinggi yang terancam di 4 buah negara di Timur Asia
Negara
Kaw. (1000 km pers)
Dikenali/
Terancam
Tumbuhan
Mammalia
Burung
Reptilia
No.
Spesis
No./1000
km pers
No.
Spesis
No./1000
km pers
No.
Spesis
No./1000
km pers
No.
Spesis
No./1000
km pers
Malaysia
330
Dikenali
15,000
45.5
286
0.87
736
2.23
268
0.81
Terancam
522
1.58
23
0.07
35
0.11
12
0.04
Indonesia
1,900
Dikenali
20,000
10.5
515
0.27
1519
0.80
511
0..27
Terancam
70
0.07
49
0.03
135
0.07
13
0.01
Filipina
300
Dikenali
8,000
26.6
166
0.55
395
1.32
193
0.64
Terancam
159
0.53
12
0.04
39
0.13
6
0.02
China
9,600
Dikenali
30,000
3.1
394
0.04
1,100
0.12
282
0.03
Terancam
350
0.04
40
0.004
83
0.01
7
0.0007

Sumber data: Spesis yang dikenali di Malaysia known species = MOSTE (1997), negara-negara lain dan spesis yang terancam = IUCN (1992)

Penurunan kadar hutan di Sabah adalah yang tertinggi di tiga buah kawasan di Malaysia, manakala peratus kawasan yang dilindungi berbanding dengan kawasan negeri adalah kurang dari di Semenanjung Malaysia, tetapi tanaman kelapa sawit adalah bertambah dengan pesatnya (Rajah 1.2, Table 2.1-3). Pemuliharaan biodiversiti dan ekosistem di Sabah adalah masalah utama yang perlu diselesaikan untuk pembangunan mapan Malaysia.

Rajah 1.2:
Hutan lembap tropika (asli dengan kawasan yang tinggal) dan kawasan yang dilindungi di Malaysia
Kaw.
Jum. Kaw. (km pers)
Keadaan hutan lembap tropika
Kaw. yg. dilindungi#
Lebih kurang kaw. hutan lembap tropika yang ditutup(km pers.)
Hutan lembap tropika sekarang (km pers.)
% yg tinggal
Kaw. (lebih krg)
% Negeri
Sabah
73,711
70,000
36,000
51
3,900
5.2
Sarawak
124,449
130,000
94,670
79
2,600
2.1
Peninsular
131,573
120,000
69,780
54
7,400
5.6
Total
329,733
320,000
200,450
63
13,900
4.2

Sumber data: IUCN (1992) dan MOSTE (1997)
#Nota: Taman Negara, Hidupan Liar dan Sanktuari Burung (sumber: Thang, 1991)


Walaupun Malaysia adalah sebuah nagara yang kaya dengan biodiversiti, terdapat bilangan yang besar spesis-spesis yang diancam seperti yang telah disebutkan di atas. Definasi spesis yang diancam adalah agak rumit oleh kerana penilaian yang rapi adalah amat sukar terutama untuk tahap ancaman, serta situasi diancam secara global (atau terbiar) adalah berlainan untuk spesis-spesis tertentu. Rajah 1.3 menunjukkan endemik spesis, haiwan yang diancam dan tumbuh-tumbuhan yang tersenarai di IUCN-RDB dan spesis yang dilindungi di Malaysia. Data mengenai tumbuh-tumbuhan adalah endemik di Borneo. Bilangan spesis yang dilindungi dan endemik juga adalah besar di Sabah.

Rajah 1.3:
Spesis endemik dan spesis yang dilindungi di Malaysia
Taxon
Bil. Spesiss
Spesis Endemik
IUCN-RDB
Spesis yang dilindungi oleh perundangan negeri
Peninsular
Sabah
Sarawak
Dilindungi sepenuhnya
dilindungi
Tumbuhan
15,000
746
510
nd
4
13
nd
Mammalia
286
27
42
5
6
65
6
Burung
736
11
34
495
131
8
8
Reptilia
268
69
14
1
3
7
3
Amfibian
158
69
0
0
0
0
0

Sumber data: 1. MOSTE (1997), 2) Japan Wildlife Research Center (1990), 3) Sabah Wildlife Dept., 4) in 2,830 woody species (MOSTE, 1997)
Nota: Perundangan Negeri; Semenanjung = perlindungan Akta Hidupan Liar, Sabah = Perlindungan Haiwan dan Burung, Sarawak = Perlindungan Hidupan Liar

[Download Text]

Laman web ini lebih baik dilayari dengan resolusi 800 x 600
© Hakcipta terpelihara 2003 oleh Unit Sains & Teknologi.